Drone stages

Holding the Drones heeft deze website opgericht voor scholieren en studenten. Hier zijn alle (afstudeer)stageopdrachten te vinden van ons bedrijf. We hebben het geheel aan activiteiten samengevat in een puzzel. Elk puzzelstuk is een opdracht. Aan sommige  opdrachten moet nog begonnen worden, aan sommige is al tijd besteed maar nog niet af en anderen zijn al wel afgerond. Bij sollicitatie geven we de status door.

Klik hieronder op een puzzelstukje om de detailbeschrijving van de (afstudeer) stageopdracht te bekijken

Cyber-Security bij onbemande luchtvaart

Unmanned Traffic Management - webapplicatie/app

Delivery drone

Beeldenkluis voor foto en video

2D/3D visualisatie dronevluchten

Postcode Huisnr - perceel voorkeuren

Obstacle avoidance op drones

DroneHotel

Database en website voor drone modellen

Gebruik, onderhoud en voorraadadministratie

Android and iOS app development voor DroneRadar24

Research and development van een drone detectie systeem

Risico Analyse tool
(reeds ingevuld)

Ontwikkeling van een Netwerk RemoteID

Dronecursus ELO

Drone vlucht begeleidingssysteem
(belangrijke opdracht)

(reeds ingevuld)

Naast de opdrachten in bovenstaande puzzelstukjes, kun je nog meer stageopdrachten vinden in de pull-down menu's.

Werk locaties

Amsterdam Drone Lab

In afwachting van goedkeuring ADL

Hoofdlocatie Ophemert

Space53 Enschede


Holding the drones is een S-BB erkend leerbedrijf voor maar liefst 5 CREBO's

26041 - Vakexpert geo, data & design

25604 - Software developer

25199 - Mediamanager

25297 - Technicus engineering

25893 - Technicus mechatronica