Stage
Software Ontwikkeling

Drone Gebruik,onderhoud en voorraadadministratie

Niveau: MBO 4 of HBO

Type: (afstudeer) Stage

Vergoeding: in overleg

Lokatie: Ophemert, school, thuis, Enschede (Space53) of Amsterdam (dronelab)

Dagen per week: 5

Uren per week: 36-40

Aantal personen: 1-2

Opdracht omschrijving

Met deze opdracht gaan jullie een systeem ontwikkelen wat het gebruik van drones bijhoudt, een onderhoudsadvies voor onderdelen geeft, de voorraad van reserve componenten in het magazijn monitort en advies geeft wanneer welk onderdeel bijbesteld moet worden.

Een uitgebreidere beschrijving

Veiligheid is de belangrijkste factor in de luchtvaart. Ook in de onbemande luchtvaart waar drones onder vallen. Bij de analyse waarom drones storing geven blijkt vaak dat één essentieel onderdeel, bijv een motor, de oorzaak is. 


Storingen willen we gaan voorkomen door het gebruik van elke drone vast te leggen. Als een operator (de eigenaar van een drone) weet hoe vaak, hoelang, hoe snel ermee gevlogen is, dan kan tijdig onderhoud plaats vinden. Maar dan moeten die onderdelen wel in het magazijn liggen en dus op tijd besteld zijn.


Bij de meeste merken drones kan na een vlucht een logboek gedownload worden. Hierin worden alle belangrijke variabelen tijdens de vlucht bijgehouden. Het stroomgebruik van motoren wordt continue gemonitord en door analyse van het logboek kan daaruit gehaald worden dat één van de motoren procenten meer stroom verbruikt dan de anderen. Door dit in een database op te slaan kan ook voor die ene motor de geschiedenis vergeleken worden met het huidige stroomverbruik. Motoren die meer stroom gaan verbruiken staan op het punt om uit te vallen. Vervangen dus.

Dit geldt voor meerdere componenten van een drones. Een ander voorbeeld zijn de props. Als je met een drone vliegt bij een temperatuur rond het vriespunt, ontstaat bevriezing op de vleugels. Die bevriezing tast de structuur van de vleugels aan en bewezen is dat ze dan makkelijker afbreken. Door een logboek van de vluchten bij te houden, gecombineerd met de buitentemperatuur, op te vragen bij het KNMI, kan het onderhoudsadvies komen om de props te vervangen. Dit geldt ook voor de andere onderdelen, bijv. de accu’s.


Om ervoor te zorgen dat de juiste componenten ook aanwezig zijn, dient ook een voorraadadministratie bijgehouden te worden, inclusief besteladvies.


Een software module die ook een toegevoegde waarde voor de veiligheid kan zijn, is bij een nieuwe vlucht controleren of deze vlucht wel haalbaar is. Als uit de geschiedenis van een drone blijkt dat de accu bijna leeg is na 10 km, dan is een nieuwe vlucht voor 11 km een uitdaging. Het advies moet dan komen om dit niet te doen. Maar niet alleen afstand kan een criterium zijn, ook tijd, hoogte, payload (bijv type camera), enz. Daarnaast kan ook verbindingskwaliteit met internet gelogd worden, waardoor plekken met slechte verbinding in kaart gebracht kunnen worden en in de toekomst gemeden.

Kortom

Het bijhouden van allerlei data leidt tot een database van onschatbare waarde. Niet alleen kan er statistische data uit gehaald worden over drones en onderhoud in het algemeen, maar ook per drone kunnen ongelukken voorkomen worden.

Functie wensen