Stage opdracht

Technische Informatica

 Obstacle avoidance op drones

Opdracht omschrijving

Het doel van deze projectopdracht is onderzoeken welke sensoren goed werken op een drone om objecten te detecteren en te ontwijken. De stage leidt tot een prototype van een sensoren doos die dit zo goed mogelijk kan. Het betreft zowel hardware als software.

Uitgebreide omschrijving

Één van de grote problemen met drones is dat ze een grote kans hebben om ergens tegenaan te vliegen. Zeker als ze via een computer worden aangestuurd. Daarvoor moet een device ontworpen worden dat we op een drone monteren die de drone “aware” maakt van zijn omgeving. Dit geldt voor overdag en ‘s nachts.


Er moet onderzoek worden gedaan naar allerlei mogelijke sensoren, hun eigenschappen, nut voor dit doel en of ze eventueel gecombineerd kunnen worden.

Naast dit onderzoek zal een device gemaakt moeten worden waar de gekozen sensoren in zitten en dat communiceert met de drone.


Mogelijke sensoren zijn:


Het uiteindelijke doel is een drone die zonder te crashen door een straat, openbaar gebied of bos moet kunnen vliegen. Een voorbeeld is de drone van fabrikant “Skydio”.

Functie eisen

Gevraagde/te ontwikkelen kennis: