Stage

Software engenering
Risico Analyse tool

Deze stage is inmiddels ingevuld

Functie omschrijving

Jij als (web)applicatieontwikkelaar, gaat een een database bouwen met vragen waar volgens een bepaald algoritme de SORA website mee gevoed wordt. De procedure die leidt tot een SORA rapport is door de EU beschreven en daaruit hebben we de juiste vragen al geanalyseerd. Maak je daar geen zorgen over. 

De SORA database wordt door meerdere omgevingen benaderd. 

Op zich is punt 2 en 3 hetzelfde. Bij beide gaat de database via een door jou te schrijven API benaderd worden, waarbij een verrekening structuur per klant geldt. Dus per klant kan een kostenstructuur afgesproken worden voor het aanvragen van een SORA. Wij leveren niet hun client software, maar ze kunnen zelf middels API calls een SORA door hun klant laten invullen. Zonder dat de klant merkt dat het via een derde partij plaatsvindt.

Maar wat is nu een SORA


De volledige naam is “Specific Operations Risk Assessment”. Specific slaat op de klasse “Specific” die door de EU gedefinieerd is voor drone operaties (Operations) die ingewikkelder zijn dan in de “Open” klasse. Het geeft hierdoor meer risico (Risk) en middels deze procedure berekent men hoe groot het risico is en wat er door de piloot en operator (=drone eigenaar) gedaan moet worden (Assessment) om de vlucht veilig uit te voeren.


De vragen bij een SORA zijn ingedeeld in meerdere categorieën, die afhankelijk van het type vlucht, certificaat van de piloot, type vliegtuig/drone. Dus niet iedereen krijgt alle vragen of de vragen in eenzelfde volgorde. Het algoritme bepaald dat. 

Na alle, van toepassing zijnde, vragen te hebben ingevuld, berekent het programma de SORA score en op basis daarvan moeten risicobeperkende maatregelen worden genomen, voordat men toestemming krijgt van de ILT.


De uitvoer van de website moet een JSON bestand zijn dat, na betaling, naar de klant (2 en 3) gestuurd wordt, zodat zij er een opmaak sausje overheen kunnen gooien en printen als een .PDF of als .DOC (Op dit moment ontvangt de ILT graag emails met dit type bijlage). Onze SORA website/app moet het JSON bestand ook omzetten in een .PDF of .DOC. Dit valt binnen deze opdracht. Ook de betalingsafhandeling.

De toegevoegde waarde van onze SORA tool ligt in het gebruiksgemak voor de operator of piloot (ofwel de aanvrager).

Zoals je kunt lezen is het een veelzijdige opdracht. Sommige delen kunnen ingewikkeld lijken, maar van ons krijg je de juiste begeleiding. 

Functie wensen

Arbeidsvoorwaarden