Stage
2D/3D visualisatie dronevluchten

Functie omschrijving


In deze (afstudeer)stage ga je een GUI ontwerpen waarmee een drone operator of -piloot grafisch kan aangeven hoe die wilt vliegen. In 2D is dat middels een lijn met tussenpunten of middels een flexibel object met meerdere punten. Een combinatie van beide kan ook. Op basis van het type drone (afmetingen ed.) wordt een veiligheidsruimte om de drone heen gedefinieerd. De zogenaamde “Blob”.

In 3D is het de bedoeling om het geplande vliegtraject als een soort tunnel (drone+blob) in de lucht weer te geven. We noemen dit de gereserveerde ruimte.

Door het combineren van verschillende vluchten in een tijdsperiode ontstaan er meerdere tunnels, welke middels een helikopterview bekeken moeten kunnen worden. Zo zie je of tunnels op een gegeven moment dicht bij elkaar in de buurt komen.


Ook tijdens een vlucht moet er 2D of 3D meegekeken kunnen worden. Wij leveren de actuele telemetriedata van drones, General Aviation (zweefvliegtuigen, gliders, parachutespringers, enz.) en bemande luchtvaart (o.a. trauma- en politiehelikopters). Het systeem moet in één oogopslag duidelijk maken of er een gevaarlijke situatie kan ontstaan.


Als een vlucht is voorbereid (en dus bekend waar en wanneer een drone gaat vliegen) en de actuele vluchtgegevens melden dat van het geplande pad wordt afgeweken, dan moet dit visueel duidelijk worden gemaakt.


Achteraf moet ook een vlucht op basis van opgeslagen telemetriedata kunnen worden teruggespoeld. Zo wordt duidelijk waar een drone heeft gevlogen. Met name na een incident is dit belangrijk.

Ook grond objecten kunnen een gevaar voor drones opleveren. In een 3D visualisatie moeten deze duidelijk weergegeven worden.

Functie wensen

Arbeidsvoorwaarden