Stage
Software Engineering

Drone vlucht-log-data importeren en analyseren

Niveau: MBO 4 of HBO

Type: Stage

Vergoeding: in overleg

Lokatie: Ophemert, school, thuis, Enschede (Space53) of Amsterdam (dronelab)

Dagen per week: 5

Uren per week: 36-40

Aantal personen: 1

Opdracht omschrijving

In deze opdracht moet je een import systeem gaan bouwen om vlucht data van een onbemand toestel in te lezen, in de juiste velden en tabellen van onze databases op te slaan en software schrijven welke op basis van de gegevens in de database adviezen en samenvattingen geeft. 

Een uitgebreidere beschrijving

Veiligheid is de belangrijkste factor in de luchtvaart. Ook in de onbemande luchtvaart waar drones onder vallen. Bij de analyse waarom drones storing geven blijkt vaak dat één essentieel onderdeel, bijv een motor, de oorzaak is. 


Storingen willen we gaan voorkomen door het gebruik van elke drone vast te leggen. Als een operator (de eigenaar van een drone) weet hoe vaak, hoelang, hoe snel ermee gevlogen is, dan kan tijdig onderhoud plaats vinden. Maar dan moeten deze vluchtgegevens wel in onze database komen.


Bij de meeste merken drones kan na een vlucht een logboek gedownload worden. Hierin worden alle belangrijke variabelen tijdens de vlucht bijgehouden. Het stroomgebruik van motoren wordt continue gemonitord en door analyse van het logboek kan daaruit gehaald worden dat één van de motoren procenten meer stroom verbruikt dan de anderen. Door dit in een database op te slaan kan ook voor die ene motor de geschiedenis vergeleken worden met het huidige stroomverbruik. Motoren die meer stroom gaan verbruiken staan op het punt om uit te vallen. Vervangen dus.

Dit geldt voor meerdere componenten van een drones. Een ander voorbeeld zijn de props (vleugels). Als je met een drone vliegt bij een temperatuur rond het vriespunt, ontstaat bevriezing op de vleugels. Die bevriezing tast de structuur van de vleugels aan en bewezen is dat ze dan makkelijker afbreken. Door een logboek van de vluchten bij te houden, gecombineerd met de buitentemperatuur, op te vragen bij het KNMI (hebben we al een module voor), kan het onderhoudsadvies komen, om de props te vervangen. Dit geldt ook voor de andere onderdelen, bijv. de accu’s.


Er dienen in deze opdracht dus twee soorten software geschreven te worden:

1) importeer software

2) analiseer en adviseer software


1) Elk merk drone (en zelfs type) heeft een bepaalde manier van opslag in zijn log. De importeer module moet middels parameters flexibel zijn om informatie in de log te koppelen aan onze database velden en tabellen. Dit analoog aan het importeren van een .csv in een spreadsheet. Daarna moet de log voor die vlucht, voor die operator, voor die drone opgeslagen worden in de database.

2) Als de data in onze databases zit, dan moet er een website geschreven worden om zinnige informatie voor de drone-operator te genereren en mogelijk op basis van regels een advies uit te brengen.

Kortom

Het bijhouden van allerlei data leidt tot een database van onschatbare waarde. Niet alleen kan er statistische data uit gehaald worden over drones en onderhoud in het algemeen, maar ook per drone kunnen ongelukken voorkomen worden.

Functie wensen