Stage (afstudeer) opdracht

Electrotechniek/
TCK engineer

Ontwikkelen van drone Radio Frequency detectie

Opdracht omschrijving

Het doel van deze opdracht is een prototype te ontwikkelen van een Radio Frequency (RF) detector voor drones. Zowel hardware als software.

Wat is een drone RF detector

Het te ontwikkelen device ontvangt radio signalen waarbij deze specifiek zoekt naar drones. Drones worden vaak bediend met een controller welke via RF signalen communiceert met de drone. Ook de drone stuurt informatie terug naar de controller. Dit kan telemetrie zijn, maar ook een video stream. 

Het device moet dusdanig ontworpen worden dat op diverse frequenties geluisterd wordt naar drone signalen. In de praktijk gebruik je er minimaal drie, om via triangulatie de lokatie te bepalen. Hoogte is hierin een balangrijke factor. Als een signaal op een hoogte van 20 meter of hoger wordt uitgezonden kan dit in een gebouw of op een brug zijn, maar als het op een openbare lokatie is, dan is de kans erg groot dat dit een drone is. 

De inhoud van het signaal kan geanaliseerd worden en vergeleken met signalen van meerdere merken en type drones. Deze footprint is bekend of kan onderzocht worden. 


In deze opdracht kan een eigen device ontworpen worden, maar er kan ook gekeken worden naar Software Defined Radio (SDR). Een combinatie van beide mag ook. 


Het device moet aan onze database gekoppeld worden, zodat de informatie door onze systemen opvraagbaar is. Hierbij zijn lokatie, hoogte, richting en snelheid belangrijke gegevens. 

Functie eisen

Gevraagde/te ontwikkelen kennis